monumentenadvies.nl
 home
 overheid
 bedrijven en stichtingen
 particulieren
 publicaties
 contact

Particulieren

Voor particulieren kan Karel Loeff Architectuurhistorie op verschillende manieren zijn expertise inzetten. Te denken valt aan:

  • waardestellingen
  • contra-expertises
  • aanvragen ex. artikel 3-monumentenwet 1988
  • begeleiding van (ver-)bouwplan-trajecten
  • bouwhistorisch onderzoek
  • restauratie-adviezen
  • publicaties

Voor specifieke bouwhistorische, ontwerp- en restauratie-opgaven heeft Karel Loeff Architectuurhistorie een netwerk van architecten, bouwkundigen, financieel-specialisten en andere deskundigen.

Opdrachten werden uitgevoerd voor eigenaren van buitenplaatsen, villa's, boerderijen en industrieel erfgoed door heel Nederland. Referenties op aanvraag.

Neem contact op voor meer informatie of uw eigen monumentenadvies.