monumentenadvies.nl
 home
 overheid
 bedrijven en stichtingen
 particulieren
 publicaties
 contact

Overheid

Cultuurhistorie vormt voor overheden een steeds belangrijker onderdeel van het takenpakket. Karel Loeff Architectuurhistorie kan u op verschillende manieren van dienst zijn, bijvoorbeeld op het gebied van advisering, begeleiding en onderzoek.

Onderzoek en advies wordt verricht voor de Rijksoverheid (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), provincies en gemeenten.

Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het maken van een waardestelling voor een gebouw, complex of gebied. Door in een vroeg stadium een cultuurhistorische verkenning te laten maken kan een betere bestuurlijke afweging worden gemaakt omtrent aspecten zoals bijvoorbeeld sloop en behoud.

Enkele voorbeelden van waardestellend onderzoek:

  • Quick Scan Historische Vliegveld-complexen 1910-1950.
  • Cultuur Historisch Effectrapportage Oostmaat, Spakenburg.
  • Kamp Sondel: van radarstation tot vakantiekamp. Een onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van de radar peilstelling Eisbär.
  • Wederopbouw-onderzoek: schoolgebouwen, bejaardentehuizen, villa's en bungalows (binnen de maatschap PLEK), fabrieksgebouwen 1940-1965.

Advisering kan geschieden als lid van uw gemeentelijke welstands- of monumentencommissie. Karel Loeff heeft zitting in commissies in de volgende gemeenten: Arnhem, Blaricum, Zeist.

Inventarisatie, selectie en begeleiding van monumentenlijsten werd verricht voor onder meer de Provincie Utrecht / RDMZ (Monumenten Selectie Project), Gemeente Laren.

Voor de gemeente Amsterdam is Karel Loeff namens het bureau Monumenten & Archeologie betrokken bij o.a. de voordracht van de Amsterdamse binnenstad voor de Werelderfgoedlijst.

Educatie

Voor de gemeenten Huizen en Bussum ontwikkelde Monumentenadvies.nl een educatief project voor jongeren in het kader van het Actieplan Cultuurbereik: www.gooiserijkdom.nl

In samenwerking met de RDMZ, NCM en trainees van de gemeente ontwikkelde Karel Loeff twee educatieprojecten: de monumentenkist voor het voortgezet onderwijs en klassemonument voor het basisonderwijs. (www.bma.amsterdam.nl/onderwijs)

Projectmanagement

Monumentenadvies.nl voert de pilot Ruimtelijk Planoverleg uit in opdracht van het Bureau Monumenten & Archologie.