monumentenadvies.nl
 home
 overheid
 bedrijven en stichtingen
 particulieren
 publicaties
 contact

Bedrijven en stichtingen

Ontwikkelaars en ontwerpers krijgen steeds vaker te maken met cultuurhistorie als het gaat om sloop of hergebruik van bestaande panden, maar ook bij nieuwbouw in een historische omgeving.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop Karel Loeff Architectuurhistorie u kan helpen om een bijdrage te leveren aan een bestuurlijk en maatschappelijk verantwoord eindproduct:

Brainstormsessies, participatie in werkgroepen, vervaardiging van analyses en waardenstellingen, het houden van lezingen of het maken van een tentoonstellingen.

Voorbeelden:

  • Cultuurhistorie in de Rotterdamse haven, i.s.m. Royal Haskoning, i.o.v. Stadshavens Rotterdam NV
  • Artikelenreeks voor Karres & Brands landschapsarchitecten, Hilversum
  • Projectplan en fondsenwerving TV-serie Schatten van Amsterdam
  • Research studieplek voor Dudok Centrum Hilversum
  • Cultuurhistorische paragraaf in Masterplan Hart van Zuid, Hengelo
  • Tentoonstelling Wonen in Huizen voor Stichting Huizer Museum
  • Opdrachten voor jongeren op www.zappen.kennisnet.nl in opdracht van de Stichting Omgevingseducatie Gooi-Vecht en Eemstreek
  • Het opzetten van het Historisch Centrum Laren, een tentoonstellings- en archiefruimte voor de Stichting Historische Kring Laren.